about

yosi babliki Israel

contact / help

Contact yosi babliki

Streaming and
Download help

Track Name: יוסי בבליקי - האוויר המינרלי {מהדורת כיס}
בקרוב מחליפים את האוויר באוויר מינרלי
בקרוב הם יגידו לך: "אתה צריך לזוז"
לאיפה אני אזוז?
הם יגידו "תזוז לאן שאתה תזוז"
"תזוז, לאן שאתה תזוז"
ואתה תזוז צעד אחורה. והם יגידו – "תזוז"
ואתה תזוז צעד ימינה. והם יגידו – "תזוז"
ואתה תזוז צעד למעלה. והם יגידו – "תזוז"
ואתה תזוז צעד למטה. והם יגידו – "תזוז".

יום אחד הם יחליפו את האוויר באוויר מינרלי
אוויר משופר
אוויר ליברלי
אוויר טוב בשביל טעם על העלד
ואז אתה תשאל:
למה אתם מתכוונים כשאתם אומרים את המילה הזאת עלד?
מה זה עלד?
מה זה המילה הזאת עלד?

יום אחד הם יגידו לך שכל רחוב אלנבי תפוס
מונופול שכבר נבנה ביזע רב
המונופול מהלב, והאוויר שלנו, ואתה צריך לזוז
ואתה תשאל : לאיפה אני אזוז?
הם יגידו: תזוז לאן שתזוז!"
ואתה תגיד: "טוב, תן לי לאן לזוז"

שלם או זוז!
שלם או זוז!
שלם או זוז!

♥ פרסומת 1
שלם וזוז שלם וזוז
פה לה בה לה פה פה פה פה לה

וככה אתה תמצא את עצמך בתל אביב
ברחוב רשי פינת המלך ג'ורג'
שקוע כל הראש בעיתון או בסמארטפון או במגילה הגנוזה שלך
תוהה ובוהה בכותרת מוזרה על מחקר חדש
שמצא שגברים שלא בוגדים בנשים שלהם בשבע שנות
הנישואין הראשונות כבר לא יעשו את זה
כנראה לעולם.
ובעוד אתה שוקל בינך לבין עצמך האם
המודל הזה נכון גם
לסוכנים חשאיים או להרכב הראשון של קבוצת הכדורגל
שאתה אוהד ומחפש צל בשביל לגמור את הכתבה
בחתיכה אחת
אתה תשמע אותם מגיחים מאחור
ותיזכר איך פעם לפני המון שנים
כשהאוויר היה חופשי ומזוהם,
כשרק התחתנתם,
הניידת של הפיקוח העירוני נשמעה בדיוק אותו דבר.
והיללות והפחד של החצי-פודל-חצי-כלום שהחבל נכרך
לו סביב הצוואר בזריקה אחת מיומנת
היו צריכות כבר אז לסמן לך משהו.
שהעולם הוא טוב, אבל האחריות גדולה.
והיא הולכת וגדלה
באופן שלא שיערת כשהיית ילד.
יאללה אפשר לזוז.
בוא נזוז.

♥ פרסומת 2

אוויר אוויר
שלא יגמר לעולם
אוויר אוויר
שלא יגמר לעולם
לעולם
Track Name: יוסי בבליקי - האוויר המינרלי - המהדורה המלאה {כל חיל האוויר}
בקרוב מחליפים את האוויר באוויר מינרלי
בקרוב הם יגידו לך: "אתה צריך לזוז"
לאיפה אני אזוז?
הם יגידו "תזוז לאן שאתה תזוז"
"תזוז, לאן שאתה תזוז"
ואתה תזוז צעד אחורה. והם יגידו – "תזוז"
ואתה תזוז צעד ימינה. והם יגידו – "תזוז"
ואתה תזוז צעד למעלה. והם יגידו – "תזוז"
ואתה תזוז צעד למטה. והם יגידו – "תזוז".

יום אחד הם יחליפו את האוויר באוויר מינרלי
אוויר משופר
אוויר ליברלי
אוויר טוב בשביל טעם על העלד
ואז אתה תשאל:
למה אתם מתכוונים כשאתם אומרים את המילה הזאת עלד?
מה זה עלד?
מה זה המילה הזאת עלד?

יום אחד הם יגידו לך שכל רחוב אלנבי תפוס
מונופול שכבר נבנה ביזע רב
המונופול מהלב, והאוויר שלנו, ואתה צריך לזוז
ואתה תשאל : לאיפה אני אזוז?
הם יגידו: תזוז לאן שתזוז!"
ואתה תגיד: "טוב, תן לי לאן לזוז"

שלם או זוז!
שלם או זוז!
שלם או זוז!

♥ פרסומת 1
שלם וזוז שלם וזוז
פה לה בה לה פה פה פה פה לה

וככה אתה תמצא את עצמך בתל אביב
ברחוב רשי פינת המלך ג'ורג'
שקוע כל הראש בעיתון או בסמארטפון או במגילה הגנוזה שלך
תוהה ובוהה בכותרת מוזרה על מחקר חדש
שמצא שגברים שלא בוגדים בנשים שלהם בשבע שנות
הנישואין הראשונות כבר לא יעשו את זה
כנראה לעולם.
ובעוד אתה שוקל בינך לבין עצמך האם
המודל הזה נכון גם
לסוכנים חשאיים או להרכב הראשון של קבוצת הכדורגל
שאתה אוהד ומחפש צל בשביל לגמור את הכתבה
בחתיכה אחת
אתה תשמע אותם מגיחים מאחור
ותיזכר איך פעם לפני המון שנים
כשהאוויר היה חופשי ומזוהם,
כשרק התחתנתם,
הניידת של הפיקוח העירוני נשמעה בדיוק אותו דבר.
והיללות והפחד של החצי-פודל-חצי-כלום שהחבל נכרך
לו סביב הצוואר בזריקה אחת מיומנת
היו צריכות כבר אז לסמן לך משהו.
שהעולם הוא טוב, אבל האחריות גדולה.
והיא הולכת וגדלה
באופן שלא שיערת כשהיית ילד.
יאללה אפשר לזוז.
בוא נזוז.

♥ פרסומת 2

אוויר אוויר
שלא יגמר לעולם
אוויר אוויר
שלא יגמר לעולם
לעולם